(+47) 404 13 726

Brokonsoll prototyper for VARD Group AS

Brokonsoll Prototyper – Vard Group AS

SeaQ Bridge Chair og SeaQ Bridge Consoles for VARD Group AS

Oppdraget som ble bestillt hos MONTAAG av VARD konsernet var å designe neste generasjons fartøy for undervannskonstruksjon (Offshore Subsea Construction Vessel) (OSCV). Som en del av dette oppdraget trengte de prototyper av broens stoler og konsoller til en utstilling.

Basert på 3D-tegninger fikk vi maskinert delene i en meget sterk ABS og ferdigmonterte alt i henhold til spesifikasjonene.

Fordelene med å bruke våre spesialiserte verktøy for høyhastighets CNC i plast er at vi er i stand til å håndtere store deler og lage de etter ønsket mål. Dette er tidsbesparende og man unngår masse manuelt arbeid. Vi får også produsert delene i et meget sterkt materiale som er egnet for faktisk bruk.

NorskEnglish

Pin It on Pinterest

Share This