(+47) 404 13 726

Protolab 3D Skanning

3D Skanning er en metode for å fange en geometrisk form av et objekt og overføre denne til digitalt format.

Det er fullt mulig å måle et objekt ved å bruke skyvelære eller målebånd og ut fra dette lage en tegning som deretter kan brukes for å konstruere en CAD modell i et egnet dataprogram. For mer komplekse modeller vil dette ta lang tid, og nøyaktigheten kan variere.

Ved bruk av 3D Skanning-utstyr kan man fange alle områder av objektet i en punktsky, som deretter overføre denne til en 3D CAD modell.

Dette åpner for flere aktuelle bruksområder:

Reverse Engineering: Ved å digitalt fange den faktiske geometrien i et objekt kan man bruke denne til å gjenskape produktet i en industriell sammenheng. Det kan være et håndlaget produkt som skal mangfoldiggjøres eller man har behov for å gjenskape kaviteten i en gammel støpeform for å kunne

reprodusere denne i moderne maskiner. I sammenheng med industridesign kan dette være et veldig nyttig hjelpemiddel for å gjenskape geometrien fra et håndformet objekt.

Kvalitetskontroll: Industriell oppmåling og dimensjonskontroll er et tidkrevende arbeid. Ved bruk av 3D-skanning kan man automatisere dimensjonskontroll og kjøre fortløpende analyser mot en master 3D CAD modell.

Analyse av deformasjon og stress: Ved bruk av tilpasset 3D Skanning systemer kan man overvåke deformasjoner på et object ved stress og i virkelige praktiske situasjoner.

Vi kan gjennomføre 3D Skanning ved bruk av automatisert skan-lab eller ute i felt, for eksempel løpende oppmåling av slitasje på maskindeler som slitasje på skovler i vannkraftturbiner.

NorwayEnglish

Pin It on Pinterest

Share This