(+47) 404 13 726

Protolab produksjon/fabrikasjon

I løpet av de siste 15 år har Protolab og sitt søsterselskap STP AS utviklet et nasjonalt og internasjonalt nettverk for fabrikasjon og distribusjon av produkter i større eller mindre serier. Vi kan utvikle og produsere produksjonsverktøy, linjeproduksjon for større volum og spesialisert sammenstilling. Dette spenner fra høypresisjons komponenter til fullt sammensatte og ferdig pakkede produkter.

N

Sprøytestøping

 • verktøybygging
 • serieproduksjon i alle kjente materialer; plast, gummi, silikon og kompositter
N

Aluminiumsstøping

 • verktøybygging
 • kokillestøping
 • sandstøping
 • høytrykksstøping
N

Maskinering CNC

 • ettermaskinering på støpte produkter
 • full serieproduksjon ved high-speed maskinseringssentre
N

Tynnplate

 • verktøybygging
 • stansing
 • laser- og vannskjæring
N

Metallsintring

For enkelte komponenter med spesielle krav, som ellers ville gjøre det komplisert og dyre å produsere med konvensjonelle metoder kan vi produsere i sintrede materialer. Det betyr i praksis at et egnet metallpulver presse sammen i en form under meget høyt trykk. Tannhjul er eksempel på dette.

N

Additive Manufactoring

For industrielt produksjonsformål investerer noen større fabrikanter nå utstyr for å «3D-printe» enkelte komponenter som er kompliserte og dyre å fabrikere med kjente metoder som støping og maskinering. Foreløpig er det kun noen få produsenter innen fly- og bilindustrien som tar i bruk dette,da det er veldig spesialiserte produksjoner. Men om noen år vil disse maskinene bli billigere og det foregår mye utvikling må de spesielle materialegenskapene som kreves for slik produksjon.

N

Elektronikk

 • PCB – design og produksjon
 • sammenstilling av komplette elektronikkprodukter
 • testing i henhold til spesifikasjoner
N

Sammenstilling

 • samlebåndproduksjon med nødvendige fiksturer, stasjoner og roboter
 • innpakking med displaybokser, blistere, kartonger og palletering
 • full logistikk fra produksjon til utsalg over hele verden
N

Kvalitets- og produksjonskontroll

 • Utvikling av spesifikasjoner basert på gjeldende standarder
 • Løpende produksjonskontroll
 • Industriell oppmåling
 • sluttkontroll og dokumentasjon
NorwayEnglish

Pin It on Pinterest

Share This